Årsmöte i Askim den 28 april 2007

Vi samlades på gamla kyrkogården, där kyrkvärden Olle Svantesson berättade om Askim gamla kyrka som började brinna under gudstjänsten den 12 november 1876. Vice pastor Peter Lundén uppmanade från predikstolen alla starka karlar att hjälpa till med att bära ut värdefulla inventarier En hel del räddades och finns numera att beskåda i den nya kyrka som invigdes i Hovås 1879.

Många intresserade samlades denna vackra vårdag kring minnesstenen över den nedbrunna kyrkan.

Modell av Askims gamla kyrka.

Efter andakt och årsmöte i den intillliggande Mikaelskyrkan berättade förre Askimsherden Erland Rexius minnen från sin ungdomstid i Annedals församling.

Vid alla kyrkliga sammankomster dricker man kaffe. Så gör man också i Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap.


Olle Svantessons föredrag finns här!