Höstmötet den 20 oktober 2007

Vi samlades först i Abilds kyrka.

Kontraktsprosten Per Engström berättade om pastoratet
och dess församlingar. Därefter redogjorde komminister
Gabriel Bengtsson för kyrkans historia.

Under sakristian finns släkten Lilliehööks gravkammare. Om man flyttar undan den lösa trappan kan man titta ner i gravkammaren genom en lucka i golvet.

Innehavaren av Hjulebergs gods var kyrkans patronus.
Gustav Medin var såväl den förste som siste valde
kyrkoherden i detta Sveriges minsta pastorat, som
sedan uppgick i Årstad, därefter i Slöinge pastorat.

Medin avled 1994. Då var han Sveriges äldste präst, 102 år gammal.

I Drängsereds församlingshem föreläste fil. doktor Kristina
Carlsson om "Ätradalen från vikingatid till kristen tid".

Kristina Carlsson är arkeolog och kännare av Västsveriges
historia, med många uppfriskande synpunkter.

Sophia Magdalena kyrka i Drängsered.

Ingela Österström berättade om kyrkan som
ursprungligen var tillägnad Olav den helige.

Ingela Österström, född Oscarson, växte upp i Drängsereds prästgård.
Den är numera hennes privata bostad.