Årsmöte den 12 april 2008 i Björlanda


Björlanda kyrka


I vapenhuset visade antikvarie Åse Aulin gravvårdar av trä från 1800-talet, som blivit bevarade i klockstapeln...


Inne i kyrkan visade kyrkvärden Sven Bernhardsson en verklig raritet ....


Kyrkorådets ordförande Håkan Magnusson berättade om takmålningarna som utfördes 1953-54 av konstnären Kristian Lundstedt.


Sven Bernhardsson och Håkan Magnusson.


En del av altarskåpet från 1500-talet. Resten finns på Historiska museet i Göteborg.


Efter årsmötesförhandlingarna talade förre direktorn vid Bräcke diakonigård Sven Melander om om "Från moderhus till diakonigård" utifrån sin nya bok "Diakoni och diakonat i Väst : Göteborgs diakonissanstalt och Stiftelsen Bräcke diakonigård 1920-1989" ...

 

 


... för intresserade åskådare.


... ett bevarat rökelsekar från 1200-talet.


Konstnärens son Kristian hade som pojke hjälpt till uppe på ställningen med att hålla upp skisserna.


Kyrkans votivskepp.


På norra väggen har man tagit fram kalkmålningar från 1200-talet.


... för intresserade åhörare.