Stiftshistorisk dag i Gällstad och Tvärred den 22 augusti 2009

       

Kontraktsprosten Anders Reinholdsson förelästs om ett stycke modern kyrkohistoria, "Grönahögslägren och ungdomsväckelsen på 1970-talet".   Professor Anders Jarlert föreläste om "Nanne i Gällstad och kristna lekmannaideal i äldre tradition.

Doktoranden, fil. kand. Alexander Maurits, bördig från Gällstad, föreläste om "Historiska perspektiv på faderskap".

 

Nannes grav på Gällstads kyrkogård.

Intresserade åhörare i Gällstads församlingshem.

 

Kyrkoherde Ulf Jonsson berättade om Gällstads och Södra Säms kyrka. Sedan vandrade vi över till den.

Därefter fortsatte vi till Tvärreds kyrka, som förevisades av församlingens förre komminister Göte Siverbo.

 

 

Korfönstren i Tvärreds kyrka.