Vid årsmötet den 17 april 2010 gästade vi den rumänsk-ortodoxa kyrkan i Göteborg.

Kyrkoherde Culai Enache berättade om kyrkan och dess ikoner.

Kyrkan finns i f d S:t Matteus kapell på Västra begravningsplatsen.
Målningarna från 1908 är bevarade.
Här syns några jugendornament i taket ovanför ikonostasen.

Intresserade åhörare.

Åter till startsidan!