Stiftshistoriska sällskapets 25-årsjubileum

Firandet ägde rum den 15 september 2010
i Vasa församlingshem
i den lokal där sällskapet bildades för 25 år sedan.

 

Många hade sökt sig till Vasa församlingshem för att fira dagen.

 

 

Biskop Carl Axel Aurelius delade ut Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj i 1:a storleken ...

 

... till professor Anders Jarlert, sällskapets grundare och ordförande sedan starten för 25 år sedan.

 

Martin Giertz höll föredrag om "Svenska prästgårdar med exempel från Göteborgs stift".

 

 

Margareta Brogren höll föredrag om "Prästgårdsliv inifrån".

 

 

 

 

Till sist presenterade Anders Jarlert första bandet av det nya "Göteborgs stifts herdaminne", ett arbete han hållit på med sedan 1981.

 

 

Smakprov ur herdaminnet.

 

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap