Årsmöte i Björkekärrs kyrka den 16 april 2011

Ordföranden Anders Jarlert hälsar välkommen
till årsmötet i Björkekärrs kyrka
Prosten Håkan Starke berättade om hur han
av biskop Giertz 1954 blev sänd till
"den nya staden vid Härlanda tjärn".
Den var då en byggarbetsplats.
En kyrkostiftelse bildades och
pingstdagen 1959 invigdes Björkekärrs kyrka.

"Jag är vinträdet, ni är grenarna."
Korfönstret av Ralph Bergholtz har betytt mycket för många.

Håkan Starke ett halvsekel senare i
den kyrka han lämnade efter sig.Tillbaka till startsidan!