GÖTEBORGS STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Årsmötet den 5 maj 2012 inleddes med besök i det nybyggda landsarkivet i Göteborg

Samling i Landsarkivets expedition

 

Vår styrelseledamot Bengt Sjögren
berättar om den nya landsarkivet

Ann-Britt Johansson utanför tjänsterummet i
Landsarkivet där hon tillsammans med
Bengt Sjögren arbetar med herdaminnet

Rundvandring i de nya lokalerna

 

Den nya forskarsalen, där läsapparaterna ersatts av datorer

Årsmötesförhandlingarna hölls i Vasa församlingshem

Verksamhetberättelse 2011
Verksamhetsberättelse för herdaminnet 2011