Den 27:e stiftshistoriska dagen i Onsala

Gunnar Pleijel berättade med inlevelse om sina intryck
från första tiden som präst i Göteborg på 1950-talet ...


... inför intresserade åhörare i Onsala församlingshem.

 

 

Föredragshållaren avtackades av ordföranden Anders Jarlert.


Kyrkoherde Ingvar Carlsson visade Onsala kyrka.