Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap

Höstutflykt till Hyssna och Seglora lördag den 12 oktober 2013

På väg in i Hyssna gamla kyrka. Den togs ur bruk 1907, men används numera på sommaren.

 

Kyrkan visas av prosten Anders Reinholdsson

 

Kristusbild från medeltiden

 

Madonnabild från medeltiden

 

Rökelsekar från medeltiden

 

Primklocka från medeltiden

 

En medeltida madonna
är placerad bredvid skampallen

 


Nu går vi ut ur
Hyssna gamla kyrka


Hyssna nya kyrka invigdes 1907

 

Visning av nya kyrkan

 

Här låt Seglora gamla kyrka, som numera finns på Skansen i Stockholm. Den nya kyrkan syns i bakgrunden.

 

Seglora gamla prästgård har överlåtits till hembygdsföreningen och är numera hembygdsgård.