Årsmöte den 14 april i gamla biskopshuset
(numera L M Engströms gymnasium)

Adjunkt Anders Hultgren föreläste om biskops-husets historia.

Mötet leddes i Kristallsalen av
ordföranden Anders Jarlert.

Teol. dr Ingvar Bengtsson föreläste om biskop Erik Lambergs prästbrev.

Biskopsstolen blev kvar i
huset när domkapitlet
flyttade därifrån.