Stiftshistorisk dag i Hishult och Knäred den 30 augusti 2014

 

Hishults kyrka, ritad av Adrian Peterson, uppförd 1901-02.

I Hishults kyrka tillsammans med deltagare från Lunds stift

Församlingens förre kyrkoherde Carl-Sixten Block utredde det märkliga förhållandet
att Hishults och Fagerhults pastorat i flera hundra år var delat på två stift.
Kyrkoherden i Hishult deltog i biskopsvalen både i Göteborgs och Lunds stift.

Dagen fortsatte i Knäreds kyrka.

 

Teol. dr Stig Alenäs talade om freden i Knäred
och försvenskningen i Halland och Skåne.