Stiftshistoriskt symposium i Göteborg

7-8 april 2015

När det våras brukar de stiftshistoriska sällskapen samlas till symposium. Värdskapet vandrar runt bland de olika stiften. 7–8 april i år var det göteborgarnas tur att inbjuda till symposium.

 

Första dagen inleddes i det nya landsarkivets fullsatta föreläsningssal där sällskapens moderator TD Lars Aldén, Växjö, och värdsällskapets ordförande professor Anders Jarlert hälsade välkommen.

 

Därefter orienterade landsarkivarie Ulf Andersson om landsarkivets verksamhet.

 

Symposiets första föreläsning, »Småkyrkorörelsens uppgång och …» hölls av Göteborgsbiskopen TD Per Eckerdal, som med hjälp av arkivmaterial i landsarkivet skrivit avhandlingen Småkyrka i storstad: småkyrkorörelsen i Göteborg 1946-1970 : en studie av kyrklig strategi i en växande storstad (1992).

 

Därefter föreläste Anders Jarlert om »Göteborgs stift 350 år som biskopsdöme – Zacharias Klingius, stridbar teolog och biskop».

 

De båda hittills utgivna banden av Göteborgs stifts nya herdaminne presenterades av f. arkivarien Bengt O.T.Sjögren och f. arkivassistenten Ann-Britt Johansson som tagit fram de biografiska uppgifterna samt Anders Jarlert som författat själva biografierna.

 

 

Andra dagen inleddes med visning av den nyrenoverade Domkyrkan.

 

Därefter gick deltagarna över gatan till det gamla biskopshuset, numera L.M. Engströms gymnasium, där rektor Fredrik Sidenvall välkomnade och i Kristallsalen, omgiven av de unika tapeterna med motiv från Söderhavet, berättade om husets historia.

 

TD Ingvar Bengtsson, som utgivit "Detta öppna brev": spiritualitet och regelverk i prästbrev inom Svenska kyrkan (2013) redogjorde för senaste nytt från sin forskning.

 

Därefter föreläste FM Johanna Svensson, som inom kort ska disputera i Lund på en textkritisk utgåva av en samling latinska brev skrivna av skånska kyrkoherdar på 1600-talet, över ämnet »Vägen till predikstolen. En prästs utbildning och meritering på 1660-talet med utgångspunkt i ett testimonium sänt till Zacharias Klingius».

 

Symposiet avslutades med enskilda förhandlingar i Vasa församlingshem. Nästa års symposium äger rum i Karlstad 6–7 april.

 

Här några mingelbilder!

 

 

Sällskapens moderator Lars Aldén