Stiftshistorisk dag 22 augusti 2015

Bussresa till Skee och Naverstad

 

Skee kyrka visades av
Ulf Hansson från Strömstads museum

Altarskåp i Skee kyrka,
förmodligen tillverkat i Lübeck
på 1490-talet

Skee kyrka. Bortom bussen syns klockstapeln och församlingshemmet.

Skee kyrka, korabsiden

På väg in i Naverstads kyrka

Sedan tornet skadats 1737 av "storm och jordbävning" och det nya tornet förstördes
1746 av ett blixtnedslag nöjde man sig
med att bygga en klockstapel

Naverstads kyrka visades av diakonen Inger

Mariaskulptur från 1300-talet

Under bussresan till Skee berättade Anders Brogren om
Johan Stenflycht – mannen som planerade Karl XII:s fälttåg till Norge 1718.
På väg till Naverstad berättade Anders Jarlert om
Emile Flygare-Carlén, pastor Grave i "En natt vid Bullar-sjön" och hans förebilder.