Höstmöte i Skene

24 oktober 2015

Prosten Lars Nordblom berättade

om sin uppväxt i Skene prästgård 1946-1962

 

Mötet hölls i Skene nya församlingshem

 

 

 

Liturgiska plagg från barnkammarkyrkan