Stiftshistorisk dag i Kalv
den 20 augusti 2016

Kalvs kyrka visades av Martin Lindman

Professor em. Jan-Olof Svantesson höll föredrag om
Cornelius Rahmn och hans kalmuckiska ordbok

Cornelius Rahmn var missionär i Sibirien,
sedan legationspredikant i London
och tillträdde 1841 som kyrkoherde i Kalv

Henrik Lindman berättade
om sin far Lars Lindman

Lars Lindman var kyrkoherde i Kalv från 1956.
Porträtt målat av Martin Lindman.