Presentation

av Göteborgs stifts herdaminne, band III,

i Uddevalla den 13 november 2016

 

Förväntansfulla åhörare

 

Anders Jarlert presenterar det nya bandet av herdaminnet

 

Bengt Sjögren och Ann-Britt Johansson har i många år

arbetat med att ta fram uppgifter för herdaminnet