Stiftshistorisk dag den 20 augusti 2022

Fredrik Fernbom provar Hoofs predikosten i Floghult, Holsljunga

 

Vid komminister Jacob Otto Hoofs grav på Holsljunga kyrkogård

 

Sällskapets kassör Anders Eliasson vid
komminister Johan Claessons grav på Holsljunga kyrkogård

 

Vid komminister B A Törnbloms grav på Fagereds kyrkogård