Tisdagen den 9 april 2024 kl. 15 talade docent Barbro Wallgren Hemlin: om "I döda predikanters sällskap" i Landsarkivet (Riksarkivet).

Folke Fehn, en av sin tids mest beundrade och omtyckta Göteborgspredikanter, analyserades som kyrklig retoriker.

Barbro Wallgren Hemlin är docent och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet och är i sin forskning framför allt inriktad på retorik och editionsfilologi. Hon är också lärare i retorik vid universitetet.


 

Tisdagen den 23 april 2024 höll professorn i musikvetenskap Olle Edström föredrag i Landsarkivet om två kantater som komponerades till den stora Göteborgsutställningen 1923.

Ett Te Deum med text av kyrkoherde Ivar Rhedin och musik av domkyrkoorganisten Elfrida Andrée framfördes i Domkyrkan på invigningsdagen den 8 maj.

En kantat till invigningen av Göteborgs diakonissanstalt, då vid Örgrytevägen, med text av Ivar Rhedin och tonsatt av domkyrkokomminister Robert Janson.

Efter föredraget hölls sällskapets årsmöte.