Program under 2024

Folke Fehn, en av sin tids mest beundrade och omtyckta Göteborgspredikanter, analyserades som kyrklig retoriker.

Barbro Wallgren Hemlin är docent och universitetslektor
i svenska språket vid Göteborgs universitet och
är i sin forskning framför allt inriktad på retorik och editionsfilologi. Hon är också lärare
i retorik vid universitetet.


 

 

Den 23 april 2024 höll professorn i musikvetenskap
Olle Edström föredrag om två kantater
som komponerades till den stora
Göteborgsutställningen 1923.

 

Ett Te Deum med text av kyrkoherde Ivar Rhedin och musik av domkyrkoorganisten Elfrida Andrée framfördes i Domkyrkan på invigningsdagen den 8 maj.

 

En kantat till invigningen av Göteborgs diakonissanstalt,
då vid Örgrytevägen, med text av Ivar Rhedin
och tonsatt av domkyrkokomminister Robert Janson.


 

Den 28 maj i Vasa församlingshem presenterade
sällskapets ordförande Anders Jarlert sin nyutkomna
biografi över ärkebiskop Erling Eidem

 

Anders Jarlert med sin senaste bok

 

Erling Eidems barnbarn Erling Joachimsson
var närvarande vid bokreleasen


Kommande program

Den stiftshistoriska dagen med bussutflykt till Mariestads domkyrka (som ser ut som Göteborgs domkyrka före branden) äger rum lördagen den 24 augusti.

Docent Jakob Lindblad talar om
"Mariestads domkyrka och den äldsta domkyrkan i Göteborg – om kyrkoarkitektur vid 1500-talets slut och 1600-talets början"