Oscar Fredriks kyrka

14 april 2018

 

 

Arkitekten, fil dr Anders Bodin
talade om Helgo Zettervall
och Oscar Fredriks kyrka
"Ett hav av ljus"