<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 230826 Fjärås pastorat

Stiftshistorisk dag
i Fjärås, Förlanda och Tjolöholms kyrkor
26 augusti 2023

Kyrkoherde Patrik Lind hälsar välkommen till Fjärås kyrka

Dagens arrangör Ingvar Bengtsson visar Fjärås kyrka

 

Altartavlan i Fjärås kan ändras
från långfredagsläge till påskdagsläge

Ingvar Bengtsson berättar om Förlanda kyrka

Förre domkyrkoorganisten Bengt Nilsson spelade på kyrkornas orglar.
Här i Förlanda.

Orgelbyggare Tore Johansson berättar om orgeln i Tjolöholms slottskyrka