RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL
GÖTEBORGS STIFTS HERDAMINNE

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL HERDAMINNE I
Beträffande minnesteckningarnas historia skriver Karl-Åke Henningson t Bo Giertz 1956 25/9: ”Att minnesteckningarna försvann 1933 hade åtskilliga orsaker, bl.a. den i stiftet tyvärr ej ovanliga synpunkten, att intet gott får sägas om den som på någon punkt avvikit från vad min gamle förman Teodor Lindqvist kallade ”systemet,. Men en orsak var utan tvivel A.Z. Hammmarbergs egna minnesteckningar. Den över lektor Friedlander väckte t.o.m. den blide och saktmodiga Victor Andréns opposition i pressen. Dessutom hade Pro Caritate, då ännu farligare än nu, fått trycka dem i förväg, så att de såldes vid utgångarna. och A.Z. föredrog dem till yttermera visso med ett tryckt exemplar i sin högt upplyftade hand!”'
DOMPROSTERIET Kontraktsprostar s 12: Domprosteriets södra kontrakt: Arvid Grundell tillträdde 1736, inte 1735 s 13 1950 (Isaac Been, kh i Kristine, tf kpr) 1966 (Karl Österström, kh i Lundby, tf kpr)
DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN s 16 När Zacharias Klingius 1665 blev biskop, tillföll det [Fässbergs pastorat] först domprosten, för att 1666 ?yttas till biskopen.” s 19 1. Jonas Petri Torinius not 29: RA 752, Acta Ecclesiastica, Göteborgs stift 1, Rådet 1665 14/6 resp 1666 27/ 10. s 28 n 86 6. Isaac Gutmundi Lithovius Prästeståndets riksdagsprot 6, 1723, 1982, s 127 ]ohan(nes) Severin Dock Biogr: ”De äro ej döde, de sofwa.” Griftblomster Wid några ”gode och trogne tjenares' stoft. af C[A.].H-[eüma]n. Gbg 1879. s 142 Caspar Bernhard Michael Persson Tr.skr: Predikan vid sändningsgudstjänsten (Gbgs stifts prästmöteshandlingar 1994. Gbg 1999). GÖTEBORGS TYSKA FÖRSAMLING
s 154 ].O. Burchardus sände 1703 en son till de Franckeska stiftelserna i Halle. I ett brev till Francke skriver B att vad Guds hand genom denne uträttat till en förbättrad kristendom och ungdomens uppfostran sedan länge var känt i Göteborg dels genom Franckes
skrifter, dels genom det allmänna ryktet.1422

STADSKATEKETER
s 244 Caspar Johan Johnson
Biogr: ”De äro ej döde, de sofwa.” Griftblomster Wid några ”gode och trogne tjenares”
stoft. Af C [A.].H-[eüma]n. Gbg 1879

GÖTEBORGS VASA FÖRSAMLING
Gerhard Natanael Rexius
kpr 1950
s 264: ]ohan Ohlson. Tr.skr: [Yttrande] Prästmötet i Skara 1966. Skara 1969, 191-195 Nils Gunnar Östebo
vik km 1991-1992
Se km Gunnared.

GÖTEBORGS ANNEDALS FÖRSAMLING
Kyrkoherdar
Bengt Evald Inghammar
tf km i Biskopsgården 1967 1/7
Komministrar
vik Gun Rose-Marie Berntsson
1994
Se kh Värö.
Kyrkoadjunkter
Erik Lennart Backlund
1972
Se kh Backa.

GÖTEBORGS OSKAR FREDRIKS FÖRSAMLING
s 599 Anders Edvin Magnus Jarlert, hustrun Angelica född 17/6.

GÖTEBORGS MASTHUGGS FÖRSAMLING
s 441 Göran David Claes Johansson, senare David Claes-Göran Johansson. Se Gbgs
stift.

S:T JOHANNESKYRKAN
Bror Sigurd Westman
Biogr äv Bo Sture Wíking, Komplement till minnesteckningar vid 1967 års Prästmöte.
[Norrköping] 1991.

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL HERDAMINNE II

s 143: Karin Ulfheden prost h.c. 2011 5/5.

s 329: kh Ekbergs svärson Lindhardt, rätt förnamn John Gustaf.

s 340: Blídberg, tillkommer Tr.skr: Om sanningens kunskap. Aforismer. Gbg 1866.

s 447: Johannes Jonæ Gothenius. Se kh Forshälla.

s 512: Karl Erik Antemar, Tr.skr: Ansvaret för de unga: Skolan + Kyrkan + Vägen fram + Ung i hemmet + Ung i skolan + Ung i kyrkan (KOE 1967.)

s 514: Marika Palmdahl prost h.c. 2011 5/5.

s 545f: Elias Johannis Bask - Enligt Herman Schröders levernesbeskrivning förmanade B under ”en fastelages lögerdag” eleverna att gå ?itigt i kyrkan och ”betänckja hwad lidande och död Wår dyre Erälsare uthstådt til at försona wåra synder”, vilket gjorde ett djupt intryck på Schröder, ”som sällan hörde then tiden sådane förmaningar”(Schröder s 36). s 576: Elias Björcks äldsta dotter Elisabeth Ulrica var född i andra äktenskapet, inte i det första.

s 599: ”Hålta prästgård” skall vara ”Harestads prästgård”.

s 631 Jacob Erasmi (Rasmusson) Nolleroth Sannolikt f. omkr 1620, död ev 1673, g 1649 m Elsa NN. Barn: (förutom Erasmus och Raphael): Ingrid (”småbarn” enl domboken 1660) Gertrud (fadder 1704 12/5) Anna Catharina, f 1663 i Noleröd, Torslanda, d 1741 24/1 i Önnestad, Krist, g 1698 28/8 i Malmö Szt Petri m Arvid Persson Bjur, begr 1706 18/ 11 iYstad, strandridare o visitör i Ystad.
Helena Rebecka, f 1665, d 1739 23/1 i Malmö Szt Petri, g m Petter Schoug, d 1732. fortifikationsbokhållare i Malmö
Inskr Köpenhamns univ 1638 7/ S efter skolgång i Slagelse, prv senast 1648, kungl brev på prästgården i Noleröd 1649 5/ 1, bekräft av Harald Stake 1660 10/6, avsatt 1668

s 667: Håkan Sjömar: tillkommer Tr.skr: Ljuset (KOB 1986).

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL HERDAMINNE III

s 57: Millberg, dtr Amanda Mathilda, f 1844 51/5 i Lyse, Göt, d 1891 24/8 iTölö. H; g 1880 15/10 m skogsing August Lindström, f 1847 6/5 i Spekeröd, Göt, d 1929 5 2 Lindome, Hall. Äkt. uppl 1889 10/7. s 91: Lars Gåreberg, g 2:0 m Britta Marianne Johansson, f 1946 5/7 i Kungsbacka. Äkt.' upplöst 1994 5/9 (g 1:o 1970 8/8 m Thord Benny Sundström, f 1946 28/11 i Mölndal. Äkt upplöst 1982 28/5; g 3:0 1997 2/8 m Sven Bertil Lindblom, f 1951 21/4 i Halmstad

s 115: Henrik Nordbloms son Bengts födelseår står 1924, skall vara 1925.

s 115: Arne Holmgren, hustrun Kerstin Anna Elisabet Bojander, dtr t Anders Magnus Jonsson o Anna Charlotta Lindberg. Sonens förnamnsordning Staffan Arne (förut Arne Staffan).

s 118: Nils Erik Wikman. Ytterligare barn: Ebba Kerstin Maria (Wikman Axelsson) f 1966 15/4 i Björketorp, Älvsb. g 1988 11/6 m Axel Mats Tore Axelsson, f 1965 14/9 i Partille, Göteb. Birgitta Karin Margareta (Wikman Erlandson) f 1968 20/8 i Björketorp, Ävsb. g 1993 4/9 m Kjell Tore Lennart Erlandson f 1966 5/2 i Skepplanda, Älvsb. s 122:

Carl Bentins hustru Britta Hyltén f 1751 4/7 i Holsljunga.

s 163: Jacob Rattrey, första hustrun Anna Wibling d 1689 5/1 i Kungälv.
G 2:o ej med Greta Robert, utan 1689 15/9 iTyska S:t Gertrud rn Margareta Johansdtr
Hauber, f 1665 17/8 i Sthlm, d 1695 i Kungälv, dtr t handelsmannen Johan Kristoffer
Hauber o Anna Pult.
Tredje hustrun Trina Holst d 1735 i Kungälv, omgift 1711.
Barnen:
1. Herman, d före 1766 i Vidingen Botolfsgården, Kville. Avsatt 1724 ”för olaga
förfarande” enl dom i Göta hovrätt.
1. Stina, d i början av 1727 i Kungälv, g 2:o i Kungälv 1717 m handelsmannen Olof
Andersson Holmer fr Halland.
2. Anna Juliana, f 1690.
2. NN (son) nämns som avliden i bou eft R.
3. Margareta (Greta)=, g 1716 18/11 i Uddevalla m rektor Petter Olsson Rahte, f i
Marstrand, leer 1754 i Göteboerg, son t tullförvalt Olof Rathe o Benedikta Fagerdahl.
3. Olof, skeppare, dpt 1698 16/7 i Kungälv, d 1760 i mars i Stockholm. Rymde 1722
t Norge eft att ha varit anklagad f delaktighet i den olagliga lossningen av hökaren S:t
Andreas.
3. Cathrina (Trina), begr 1745 10/5 i Gbgs domkyrkoförs, g i Uddevalla 1722 8/4.

s 209-214: I Kungälv har komministertjänsterna i senaste tid kommit i oordning: Jarlby, Berntsson och Siverbo skall stå på första tjänsten efter 28. Gustavsson, medan 29. Axelsson och hans efterträdare är tillsatta på ny tjänst.

s 255: Björn Larsson Wandelin: Bernhard ]ulius (Ståhlberg) är inte son till W, utan till dottern Cecilia, g m 1) Lars Ståhlberg.

s 258: Gunnar Hyltén, f 1719 5/1 i Hylte, Torestorp (Fredén, Göteborgs Gymnasii äldsta matrikel, 179), g m Christina Elmelius, f o dp 1716 17/6 i Holsljunga, dtr t km i Holsljunga Martin Elmelius o Brita Bökman; dottern Brita, f 1751 4/7 i Holsljunga. Hyltén stud v Gbgs gymnasium 1736-1745.

s 278: Bertil Daniel Törnqvists äldsta dotter Barbro Maria är inte avliden. Dödsuppgiften avser istället hennes make. Detsamma gäller om dottern Gerd Gunhild Elisabet och hennes make.

s 285: Thomas Tjörndaal, d 1720 6/5 i Marstrand, g m Cecilia Torbjörnsdtr, f ca 1661, d
1737 / 12 i Marstrand, dtr t Maria Didrickzdtr.
Barn:
Kristen, f 1687 25/6 i Marstrand
Henrik (Hindrik), f 1691 20/1 i Marstrand
Margareta, g 1724 12/ 1 m visitören (lanttullbesökare) Lars Ahlberg i Marstrand, f ca II:
d 1736 11/6 i Uddevalla. Margareta vistas 1754 i Gbgs fattighus.
Cecilia, f 1693 10/5 i Marstrand.

s 459: Forshälla: Erik Bask, f 1705 i Öxabäck, son t km ]öns Bask o Karin Olufsdtr
Dottern Ingeborg (Inga) f 1750 24/5 i Forshälla)

s 474: Arne Lindholms svärson Sten Torgerson är ?l.dr.

s 491: Bengt Pleijels födelsedag är 31/1 (som anges under fadern, sid 131), ej 31/7.

s 620: kh Sven Algren i Bokenäs och makan Margareta Sofia Lindbom vigdes 1815 16/5 i Skeppsholm, Sthlm. Källor: Skeppsholrn E1:5, nr 8 år 1815, bild 94 på AD sax:
Skeppsholm CI:3 sidan 55.

s 635: står Tävelsjö, skall vara Tavelsjö.