Göteborgs stifts herdaminne, del II,
presenterades på Landsarkivet den 25 oktober 2014

Andra bandet av herdaminnet omfattar Älvsborgs, Nylöse och Hisings kontrakt.

Landsarkivarie Ulf Andersson hälsade alla välkomna och uttryckte
sin glädje över herdaminnesarbetets anknytning till landsarkivet.

Bokförläggare Lena Pilborg, Tre Böcker Förlag AB, tackade för gott
samarbete och för förtroendet att få ge ut Herdaminnet.

F. arkivarien Bengt Sjögren påminde om att det gått 80 år sedan
beslut fattades om att ge ut ett nytt Göteborgs stifts herdaminne.
Han har tillsammans med f. arkivassistenten Ann-Britt Johansson under
de senaste 16 åren arbetat med att ta fram uppgifter för Herdaminnet.

Ann-Britt Johansson gav exempel på några av de
svårigheter som möter när man efterforskar data.

Herdaminnets författare, professor Anders Jarlert, gav prov på några
smakbitar ut den nya delen av Göteborgs stifts herdaminne.

Allt inför en tacksam publik.

Från presentationen av Herdaminnet, del I,

Tillbaka till Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap