Kommande program:


Göteborgs stiftshistoriska sällskap
inbjuder till firandet av

GÖTEBORGS STIFTS
400-ÅRSJUBILEUM

Uppskjutet på grund av Coronaepidemin


Tisd 10 mars kl 18 öppnar utställningen ”400 år i Göteborgs stift – böckernas stift” i Göteborgs Universitetsbibliotek. Utställningen visas t o m 23/5.

(Tisd 21 april kl 16 Stiftshistoriska sällskapets årsmöte i Landsarkivets hörsal. Sedvanliga årsmötesförhandlingar inkl. val av styrelse.) Uppskjutet p.g.a. Coronavirus.

(Tisd 21 april kl 17 öppnar utställningen ”Göteborgs stift 400 år - människoöden i arkiven berättar” på Landsarkivet i Göteborg. Inledningsanförande av Anders Jarlert.) Uppskjutet p.g.a. Coronavirus.
Utställningen visas hela året.


Lörd 25 april i Domkyrkan
Kl 12.00
Göteborgs stift 400 år. Ljudande glimtar från en tid då stadens musikliv formades. Musik av Runius, Campra, Buxtehude m.fl. Martin Bagge och Andreas Edlund m.fl.
Kl 13.00 Jubileumsgudstjänst
Sv Ps 266:-- (Säg mig den vägen; Lars Linderot)
Inledning (Domprosten Stefan Hiller)
Sv Ps 227:-- (O du som ser; Jeanna Oterdahl)
Historisk översikt (Prof. Anders Jarlert)
Sv Ps 217:- (Gud, för dig är allting klart; Elis Malmeström)
Betraktelse (Hovpredikanten Hans-Olof Hansson)
Sv Ps 513:2-4 (Gud, giv oss nåd att gömma; L.J. Nyblom/J.A. Hellström)
Böner och Välsignelsen (Biskop Susanne Rappmann)
Sv Ps 359:- (Jesus, jag dig älskar; Inger Johnsson/Bengt Pleijel)
Herman Asplöf: Toccata (orgel)

Uppskjutet p.g.a. Coronavirus.

Månd 11 maj kl 15 öppet seminarium i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets regi i Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22 b (Botaniska trädgården). Tema: Göteborgs stift 400 år. Migration och fiktion. Medv: FD Martin Andersson, Södertörn (migration på 1600-talet), TK Ingrid Ödquist, Göteborg (Kyrkan och migrationen på 1900-talet), och professor Beata Agrell, Göteborg (Göteborgs stift i fiktionen). Uppskjutet p.g.a. Coronavirus.


Medlemsavgiften (50 kr/år eller 700 kr /ständigt medlemskap) kan insättas på Pg 496 34 42 – 1, gärna tillsammans med en gåva till sällskapet!


 

 


 

 


 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem