Skriftserien

1. Prosten Peter Magnus Rydholms Minnen. 1987.

2. Hilma Christenssons Suckböcker med inledning av Anders Jarlert. 1987.

3. Diakoni - Kyrka- Samhälle. Uppsatser av Benkt Olén, Gunnel Elmund och Sten Carlsson. Facsimil av E H Rodhe: Om Kyrklig Fattigvård (1894). 1989.

4. Jonas Ulrici: Herrnhutism, Schartaunism och Mission. 1989.

5. Från kust och stift. Uppsatser av Bertil Rehnberg, Bertil Thorburn och Lars Edvardsson samt katalog över Setheliska biblioteket i Sätila av Barbro Tengström och Bidrag till en stiftshistorisk bibliografi 1986-1990 av Anders Jarlert. 1993.

6. Bengt Högrells dagbok från Seglora 1860-1862. 2001.

7. Nils-Arvid Bringéus: Västsvenska kistebrev. 2003.

I samarbete med Tre Böcker Förlag AB:

Lilian Kullvén Rehnberg och Bertil Rehnberg: Julkrubban berättar. Kulturarv och budskap i en helgtradition. 1995.

Anders Jarlert: Porträtt av biskopar i sin tid. 1997.

Göteborgspsalmboken från 1650. Faksimilupplaga med kommentar av Jens Lyster. 2002.

Anders Jarlert & Jakob Lindblad: Försvunna kyrkor i Göteborg. 2005

Håkan Starke, Det som hände… Från Asmunds källa till Brunnsbo. 2008

Andreas Johannis Prytz: Gvstavi Kyrkios i Götaborg Inwygning Hållen vthi Götaborg om Larsmässo Marknat på then 10. och 11. Augusti Anno 1633. Och författad i tuenne Predikningar. Tredje upplagan, utgiven med inledning av Anders Jarlert. 2008.

Anders Jarlert:
Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999, del I, Domprosteriets kontrakt. 2010.

Anders Jarlert:
Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999, del II, Älvsborgs, Nylöse, Hisings kontrakt. 2014.

Anders Jarlert:
Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999, del III, Fässbergs, Älvsyssels södra och norra kontrakt. 2016.

Anders Jarlert:
Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999, del IV, Orusts och Tjörns, Vikornes södra och norra kontrakt. 2019.

Böcker kan beställas genom Anders Jarlert, tel 031-778 07 01.

 


 
Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem