Kommande program:

Välkommen till
den 33:e
STIFTSHISTORISKA DAGEN

lördagen den 18 augusti 2017
på Öckerö

12.00 Kaffe med smörgås i Öckerö församlingshem.

Kyrkoherde Gösta Carman
presenterar sin nyutkomna bok
”Upplevt bland skärgårdsbor”,
utgiven av Tre Böcker förlag och Göteborgs stiftshistoriska sällskap.


14.00 Besök i Mariakyrkan (Öckerö gamla kyrka).

14.45 Besök i Öckerö nya kyrka.


Tag gärna med någon intresserad vän!

Medlemsavgiften 50 kr (700 för ständigt medlemskap) kan sättas in på plusgiro 496 34 42 – 1, Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Uddevalla.Medlem är välkommen anmäla e-postadress till anders.j.eliasson@svenskakyrkan.se,
så kommer kallelsen i fortsättningen med e-post.


 

 


 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem