Program 2024

 

Föredrag och årsmöte
i Riksarkivet/Landsarkivet,
Arkivgatan 9, Göteborg

Tisdagen den 23 april 2024 kl 15

Professor Olle Edström:

Kantater i Göteborg 1923

Obs! Anmälan om deltagande till bokning.gla@riksarkivet.se

En kantat från 1589, Cantata Pastorale till en bröllopsfestlighet i Siena, är ett av de tidigaste exemplen på en musikform som från de kommande seklen har kommit att framföras i tusentals och åter tusentals profana eller sakrala sammanhang. Ett drag har alla kantater gemensamt; de har alla text satt till musik. Texternas innehåll kan variera från det mest muntra till de mest allvarliga. Texterna kan utföras av solist/er och/eller av kör. Antalet instrument kan på snarlikt sätt variera från ett enstaka ackordinstrument till större orkester.

I Göteborg framfördes bara under 1923 tre kantater: a) Anders Österlings/Wilhelm Stenhammars omfattande Kantat den 8 maj vid invigningen av Göteborgsutställningen, b) Ivar Rhedins/ Elfrida Andrées Te Deum i Domkyrkan samma dag samt c) Ivar Rhedins/Robert Jansons Kantat vid Diakonissanstaltens Invigning (i februari 1923). Den första kantaten kommer kort att beröras, medan verkan av sambandet med text och ton i de två övriga desto mer.

Olle Edström är professor em. i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är i sin forskning inriktad bland annat på etnomusikologi och musikens historia och estetik.

Obs! Anmälan om deltagande till bokning.gla@riksarkivet.se

Efter föredraget den 23 april årsmöte (i år inget styrelseval)!


Tisdagen den 28 maj kl 16
i Vasa församlingshem

Professor Anders Jarlert

Release av boken
”Erling Eidem, den personlige – bibelvetare, ärkebiskop, mystiker”.


Kaffe och tårta (i samarbete med Vasa församling).

Erling Eidem (1880–1972) var ärkebiskop i Svenska kyrkan 1932–50, och den förste sedan 1500-talet som blev emeritus. Han var född i Göteborg.

Presentationen av Anders Jarlerts biografi kretsar kring hans uppväxt och anknytning till Göteborgs stift, inte minst till trotjänarinnan Anna Lovisa Mårtensdotter, som stod för hans andliga fostran.

Andra göteborgare som betydde mycket var domprosten J.N. Rexius och lektor Julius Österberg. Hans delvis överraskande kontakter med Torgny Segerstedt uppmärksammas.

Eidem var Paulusforskare, och hans Pauluscentrering både styr och stör. Mystiken fann han i sin forskning och tillämpade den i sin kyrkliga gärning i en rad uppbyggelseböcker.

Som ärkebiskop tog han aktivt ställning mot antisemitismen, besökte på ekumeniskt initiativ Hitler 1934, men blev senare sekundärt stigmatiserad för att inte ha protesterat tillräckligt.

Han förrättade den första TV-sända begravningen i Sverige, av Dag Hammarskjöld 1961.

Genomgående är det personliga draget: som ett ideal, en strategisk arbetsmetod, i uppfattningen att Paulus skrev sina brev som ersättning för sin personliga närvaro, och i mystikens gudsumgänge.Den stiftshistoriska dagen med bussutflykt till Mariestads domkyrka (som ser ut som Göteborgs domkyrka före branden) äger rum lördagen den 24 augusti.

Docent Jakob Lindblad talar om
"Mariestads domkyrka och den äldsta domkyrkan i Göteborg – om kyrkoarkitektur vid 1500-talets slut och 1600-talets början"


Medlemsavgiften (50 kr/år eller 700 kr /ständigt medlemskap) kan insättas på Pg 496 34 42 – 1, gärna tillsammans med en gåva till sällskapet!

Anmäl gärna e-postadress till anders.j.eliasson@svenskakyrkan.se, så kommer kallelsen i fortsättningen med e-post.

Tag gärna med någon intresserad vän!


 

 

 


 

 

 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem