Kommande program:Anmäl gärna ev e-postadress till anders.j.eliasson@svenskakyrkan.se

 


Medlemsavgiften 50 kr (700 för ständigt medlemskap) kan sättas in på
plusgiro 496 34 42 – 1,
Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Uddevalla.

 

 

 

 

 

 

 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem