Kommande program:


Göteborgs stiftshistoriska sällskap

inbjuder till årsmöte

lördagen den 4 maj 2019 kl. 14.00

i Johannebergs församlingshem, Göteborg

Professor Göran Malmstedt:
”De bohuslänska prästerna
och trolldomsprocesserna”

Göran Malmstedt utkom 2018 med boken ”En förtrollad värld.
Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser
1669-1672”.
Han har tidigare publicerat bl.a. ”Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige” (2002) och Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800” (1994).

Årsmötesförhandlingar
(ej styrelseval).

Frukt och juice.

Tag gärna med
någon intresserad vän!

Medlemsavgiften (50 kr/år eller 700 kr /ständigt medlemskap) kan insättas på Pg 496 34 42 - 1, gärna tillsammans med
en gåva till sällskapet!

Den stiftshistoriska dagen 2019 planeras till
17 eller 24 augusti med bussresa
mellan kyrkor i södra delen av norra Bohuslän.

Höstmötet planeras till 19 oktober,
då FD Terese Zachrisson utifrån kvinnoaltaret i Angereds kyrka
talar om sin prisbelönta avhandling
”Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige”.

Medlem är välkommen anmäla
e-postadress till anders.j.eliasson@svenskakyrkan.se, så kommer kallelsen i fortsättningen med e-post.

 

 

 

 

 


 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem