Skriftserien

1. Prosten Peter Magnus Rydholms Minnen. 1987.

2. Hilma Christenssons Suckböcker med inledning av Anders Jarlert. 1987.

3. Diakoni – Kyrka – Samhälle. Uppsatser av Benkt Olén, Gunnel Elmund och Sten Carlsson. Facsimil av E H Rodhe: Om Kyrklig Fattigvård (1894). 1989.

4. Jonas Ulrici: Herrnhutism, Schartaunism och Mission. 1989.

5. Från kust och stift. Uppsatser av Bertil Rehnberg, Bertil Thorburn och Lars Edvardsson samt katalog över Setheliska biblioteket i Sätila av Barbro Tengström och Bidrag till en stiftshistorisk bibliografi 1986-1990 av Anders Jarlert. 1993.

6. Bengt Högrells dagbok från Seglora 1860-1862. 2001.

7. Nils-Arvid Bringéus: Västsvenska kistebrev. 2003.

I samarbete med Tre Böcker Förlag AB:

[8.] Lilian Kullvén Rehnberg och Bertil Rehnberg: Julkrubban berättar. Kulturarv och budskap i en helgtradition. 1995.

[9.] Anders Jarlert: Porträtt av biskopar i sin tid. 1997.

[10.] Göteborgspsalmboken från 1650. Faksimilupplaga med kommentar av Jens Lyster. 2002.

[11.] Anders Jarlert & Jakob Lindblad: Försvunna kyrkor i Göteborg. 2005

[12.] Håkan Starke, Det som hände… Från Asmunds källa till Brunnsbo. 2008

[13.] Andreas Johannis Prytz: Gvstavi Kyrkios i Götaborg Inwygning Hållen vthi Götaborg om Larsmässo Marknat på then 10. och 11. Augusti Anno 1633. Och författad i tuenne Predikningar. Tredje upplagan, utgiven med inledning av Anders Jarlert. 2008.

I samarbete med Kyrkosångens Vänner i Göteborgs stift:

14. Hans-Olof Hansson: Kyrkosångens änner i Göteborgs stift. 2022

I samarbete med Tre Böcker Förlag AB:

Anders Jarlert, Bengt O.T. Sjögren och Ann-Britt Johansson: Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999 del I, Domprosteriets kontrakt. 2010. del II, Älvsborgs, Nylöse, Hisings kontrakt. 2014. del III. Fässberg, Älvsyssels södra och norra kontrakt. 2016. del IV. Orusts och Tjörns, Vikornes södra och norra kontrakt. 2019.

Böcker kan beställas genom Anders Jarlert, tel 0730 796893


 
Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem