Anmälan som medlem
Sätt in medlemsavgiften kr 50/år eller kr. 700 för ständigt medlemskap på
plusgiro 496 34 42 - 1.
Ange namn och adress!


 

 

 

 

 

 

Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem

Kontakta oss:

Ordf. Professor Anders Jarlert
Vice  ordf. Prosten Anders Brogren
Kassör: Pastor Anders Eliasson