Rättelser till
Göteborgs stifts herdaminne

Välkommen att subskribera på

MINNESSKRIFT TILL RAGNAR NORRMAN

Boken är under tryckning och beräknas utkomma under våren. Som subskribent kommer ditt namn att finnas med i den lista över vänner som ska bifogas boken.

Förutom bidrag som knyter an till Ragnar Norrman kommer ett antal olika artiklar att ingå i boken av stifts- och personhistoriskt intresse att ingå i boken. .

Bidragsgivande författare är:

Docent Torbjörn Aronson
Arkivarie Lars- Otto Berg

Professor em. Oloph Bexell

Professor em. Sven Eric Brodd

Teol. lic. Henrik Flemberg

Teol. dr Gunnar Granberg

Fil. dr h. c. Johnny Hagberg

Professor em. Anders Jarlert

Biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund

Professor em. Harry Lenhammar

Teol. kand. Magnus Olsson

Teol. lic. Arne Sträng

Docent Björn Svärd

Ärkebiskop em. Gunnar Weman

För att delta i lista på vänner - en TABULA MEMORIÆ - till Ragnar Norrman och få den färdigställda boken sig tillskickad kan 200 kr inbetalas på konto Danske Bank 1351 0865111.

Viktigt!: namn och postadress meddelas separat på denna mejladress uppsala@stiftshistoriska.se

 

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap

Bilder från årsmötet 4 maj 2019
i Johannebergs församlingshem finns här!

Bilder från årsmötet 14 april 2018
i Oscar Fredriks kyrka finns här!

Bilder från höstmötet 30 september 2017
till minnet av Ebbe Hagard finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 19 augusti 2017
i Kungälv, Säve och Onsala finns här!

Bilder från presentationen av herdaminnet band III
i Uddevalla den 12 november 2016 finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Kalv
den 20 augusti 2016 finns här!

Bilder från boksläppet i Falkenberg 18 december 2015 finns här!

Bilder från höstmötet i Skene 24 oktober finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 22 augusti 2015
i Skee och Naverstad finns här!

Bilder från årsmötet 9 maj 2015 finns här!

Bilder från det stiftshistoriska symposiet
i Göteborg 7-8 april 2015 finns här!

 

 • Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap stiftades den 11 september 1985. Sällskapet har till uppgift att väcka och samordna intresset för kyrkohistoriska studier rörande Göteborgs stift och dess församlingar.

 • Sällskapet anordnar symposier, föredrag och studiebesök. Den stiftshistoriska dagen i slutet av sommaren brukar vara förlagd till någon av stiftets församlingar. Även vid höstmötet brukar vi gästa någon församling. Årsmötet i början av året brukar äga rum i Göteborg.

 • Sällskapet ger ut en skriftserie. Hittills har 14 skrifter utkommit i denna serie. Här är listan över skrifterna.

 • Sällskapet har till uppgift att främja arbetet med Göteborgs Stifts Herdaminne.

 • Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Avgift för ständigt medlemskap är 700 kronor.  Ordförande:
  Professor Anders Jarlert
  E-post:
  anders.jarlert
  [snabel-a]ctr.lu.se

  Vice  ordf. och sekreterare:
  Prosten Anders Brogren
  E-post:
  anders[snabel-a]brogren.nu

  Kassör:
  Pastor Anders Eliasson
  E-post:
  anders.eliasson[snabel-a]svenskakyrkan.se


  Övriga ledamöter i styrelsen:
  Adjunkt Monica Cervin
  Intendent Agneta Hermansson
  Kyrkoherde Olle Hjortzberg-Nordlund
  1:e arkivarie Bengt Sjögren

  Arkivassistent Ann-Britt Johansson
  Ersättare:
  Direktör Åke Bendix
  Klockare Sture Svengren
  Teol. dr Ingvar Bengtsson


Göteborgs Stifts Herdaminne 1620-1999

finns att köpa i bokhandeln
eller genom AdLibris.


Bilder från höstmötet i Skene 24 oktober finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 22 augusti 2015 finns här!

Bilder från årsmötet 9 maj 2015 finns här!

Bilder från det stiftshistoriska symposiet i Göteborg
7-8 april 2015 finns här!

Bilder från releasen av Göteborgs stifts herdaminne, del II, finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Hishult och Knäred finns här!

Bilder från årsmötet 2014 i gamla biskopshuset finns här!

Bilder från höstmötet i Hyssna och Seglora finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 2013 i Jörlanda finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Onsala 2012 finns här!

Bilder från årsmötet i nybyggda Landsarkivet 2012 finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 2011 i Släp finns här!

Bilder från årsmötet i Björkekärr den 16 april 2011 finns här!

Bilder från 25-årsjubileet den 15 september 2010 med presentation av herdaminnet finns här!

Bilder från årsmötet den 17 april 2010 finns här!

Bilder från den stiftshistoriska dagen 2009 i Gällstad finns här!

Bilder från årsmötet den 12 april 2008 i Björlanda finns här!

Bilder från höstmötet 2007 i Abild och Drängsered finns här!

Här är bilder från vår utflykt till Adrian Petersonkyrkor i Bohuslän den 18 augusti 2007!

Här är bilder från vårt årsmöte i Askim den 28 april 2007!

Här är rapporter från stiftshistoriska symposier!

Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem
Gruvelig Leverans från ELiT.NET —» Amazing ——  Elit © ²ºº³ All Rights Reserved